نخستین گام کمیسیون “بانوان و خانواده” مشهد در هفته گرامیداشت مقام زن

عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به عنوان اولین دستور کار کمیسیون «بانوان و خانواده»، پیرامون ویژه برنامه‌های هفته گرامیداشت مقام زن و عناوین کارگروه‌های ذیل کمیسیون، گفت‌وگو صورت می‌پذیرد. سایت زنان: فاطمه سلیمی در گفت‌وگویی پیرامون اهداف نخستین گام کمیسیون “بانوان و خانواده” مشهد در هفته گرامیداشت مقام زن […]