zanaan.com حضور زنان در کابینه رئیسی

شورای وحدت برای کابینه هیچ پیشنهادی به رئیسی نمی‌دهد

یک چهره سیاسی اصولگرا تاکید کرد: در پیشنهاداتی که برای چینش کابینه وجود دارد حتی تعداد زیادی از آقایان به استفاده از زنان تاکید دارند و در این زمینه تماس‌هایی می شود و پیشنهاداتی می دهند. سایت زنان: «لاله افتخاری»، شورای وحدت برای کابینه هیچ پیشنهادی به رئیسی نمی‌دهد […]