zanaan.com کارآگاه زن

استخدام کارآگاه زن برای اولین بار در ایران

رئیس پلیس آگاهی گفت: برای نخستین بار قصد داریم در جمهوری اسلامی ایران افسران کارآگاه زن را وارد چرخه کارآگاهی کنیم. سایت زنان: سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه وقوع جرم علل مختلفی دارد، استخدام کارآگاه زن برای اولین بار در ایران […]