zanaan.com مدرک پزشکی غربی

نخستین بانوانی که از سه کشور هند، ژاپن و سوریه موفق به کسب مدرک پزشکی غربی شدند

عکسی که در این خبر استفاده شده، متعلق به اکتبر سال ۱۸۸۵ است و تصویر سه زن فارغ‌التحصیل رشته پزشکی غربی را نمایش می‌دهد. این سه زن، نخستین بانوانی هستند که از سه کشور هند، ژاپن و سوریه موفق به نخستین بانوانی که از سه کشور هند، ژاپن و سوریه موفق به کسب مدرک پزشکی غربی شدند […]