پرسپولیس و استقلال باید تیم زنان تشکیل دهند!

کنفدراسیون فوتبال آسیا در موارد جدید خود برای اعطای مجوز حرفه‌ای، «تشکیل تیم زنان» را هم در الزامات قرار داده است. سایت زنان: مجوز حرفه‌ای چالش همیشگی باشگاه‌های ایرانی است و این فصل هم پرسپولیس باتوجه به بدهی خارجی سنگین پرسپولیس و استقلال باید تیم زنان تشکیل دهند! […]