صفحه اصلی » پاپ فرانسیس

پاپ فرانسیس

zanaan.com واتیکان

انقلاب در واتیکان به نفع زنان

بنا بر قانون اساسی جدید واتیکان، زنان می‌توانند در مناصب ارشد کلیسا منصوب شوند. کارشناسان این را نشانه‌ای از عزم پاپ فرانسیس برای اصلاحات می‌دانند. سایت زنان: انقلاب در کلیسای کاتولیک؛ بنا بر قانون اساسی جدید واتیکان که از روز انقلاب در واتیکان به نفع زنان […]

zanaan.com ختنه زنان

پاپ فرانسیس ختنه زنان و قاچاق زنان برای فحشا را محکوم کرد

پاپ خواستار پایان دادن به یک عمل غیرانسانی علیه زنان شد. سایت زنان: پاپ با اشاره به عمل ختنه در زنان آن را تجاوز به حیثیت و شرف زنان دانست و خواستار پایان دادن به آن در سرتاسر جهان شد. پاپ فرانسیس ختنه زنان و قاچاق زنان برای فحشا را محکوم کرد […]

یک زن برای اولین بار معاون دبیرکل واتیکان شد

یک زن برای نخستین بار در تاریخ از سوی پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان به سمت معاون دبیرکل واتیکان منصوب شد که دومین مقام مهم در این دولت محسوب می شود. سایت زنان: «خواهر رافائلا پترینی»، زن ۵۲ ساله یک زن برای اولین بار معاون دبیرکل واتیکان شد […]