زنان در کدام شهرها صندلی‌های پارلمان شهری را گرفتند؟

بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد حضور زنان در کرسی‌های شوراهای شهر ۳۱ مرکز استان کاهش ۱۵ درصدی داشته است؛ درحالی‌که این آمار در مجموع شوراهای اسلامی شهر و روستا ۵۰ درصد افزایش را نشان می‌دهد. سایت زنان: بررسی فهرست منتشر شده زنان در کدام شهرها صندلی‌های پارلمان شهری را گرفتند؟ […]