حماسه زنان بوشهری در تقویم به‌عنوان روز ضد استعماری بانوان ثبت شود

امام جمعه موقت بوشهر با اشاره به اینکه آبان‌ماه سالروز مقابله زنان لرده استان بوشهر با متجاوزان انگلیسی است گفت: این حماسه به‌عنوان روز ضد استعماری زنان ایران در تقویم ثبت و تعیین شود. سایت زنان: حجت‌الاسلام یوسف جمالی در حماسه زنان بوشهری در تقویم به‌عنوان روز ضد استعماری بانوان ثبت شود […]