صفحه اصلی » هفته جهانی فضا

هفته جهانی فضا

zanaan.com کمیته زنان صنعت فضایی

«کمیته زنان صنعت فضایی» تشکیل شد

همزمان با اختتامیه هفته جهانی فضا ۲۰۲۱ که با شعار «نقش زنان در فضا» برگزار شد، «کمیته زنان صنعت فضایی» در پژوهشگاه فضایی ایران تشکیل شد. سایت زنان: دکتر فاطمه نویدی رئیس کمیته زنان صنعت فضایی ایران هدف از تشکیل «کمیته زنان صنعت فضایی» تشکیل شد […]

برگزاری هفته جهانی فضا با شعار «زنان در فضا»

دبیر هفته جهانی فضا با اشاره به شعار امسال هفته جهانی فضا، نامگذاری روزهای هفته جهانی فضا را اعلام کرد. سایت زنان: دکتر سعید قربانی ضمن اشاره به اهمیت ترویج و آموزش عمومی فناوری فضایی برای ایجاد همراهی و حمایت برگزاری هفته جهانی فضا با شعار «زنان در فضا» […]