زنان میبدی مسیر عزاداران آیین «شاه حسن، شاه حسین» را جارو کردند

سنت «شاه حسن، شاه حسین» یک رسم دیرینه و قدیمی است که هر سال در دهه اول محرم و شب عاشورا در محله بشنیغان میبد برگزار می شود ولی زنان محلات میبد پیش از محرم طی مراسمی مسیرهای برگزاری این زنان میبدی مسیر عزاداران آیین «شاه حسن، شاه حسین» را جارو کردند […]