صفحه اصلی » مهاجرات زنان

مهاجرات زنان

zanaan.com فرار از وطن

چرا زنان برای فرار از وطن از مردان سبقت گرفته‌اند؟

در چهار دهه اخیر، «فرار از وطن» که شاید در آغاز بیشتر به دلایل سیاسی صورت می‌گرفت به مرور به معضلی اجتماعی و اقتصادی برای کشور تبدیل شده است. در مقطعی، جنگ تحمیلی باعث و بانی فرار جوانان ذکوری شد چرا زنان برای فرار از وطن از مردان سبقت گرفته‌اند؟ […]

zanaan.com مهاجرت زنان

شیب تند مهاجرت زنان متخصص ایرانی

آمار مهاجرت زنان ایرانی به خارج از کشور که به ویژه در چند سال اخیر روندی افزایشی داشته هشداری از چگونگی موقعیت زنان در کشور است که افزون بر محرومیت‌های علمی،‌ سیاسی،‌ اقتصادی، شغلی و معیشتی، هر روز با تنگناها شیب تند مهاجرت زنان متخصص ایرانی […]