صفحه اصلی » مرکز آمار ایران

مرکز آمار ایران

zanaan.com مردان شاغل

بیش از ۱۵۷ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل کم شده است

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نسبت به بهار پارسال، بیش از ۱۵۷ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل کم شده است. سایت زنان: به گزارش ایسنا، اعلام نتایج آمارگیری نیروی کار در بهار امسال، بیانگر جمعیت بیش از ۱۵۷ هزار نفر از جمعیت مردان شاغل کم شده است […]

zanaan.com کودک همسری

کودک همسری: فروش کودکان به خاطر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی

 کودک همسری، اکنون در کشور ما رو به افزایش است. به اعتقاد برخی از کارشناسان،‌ دلیل کودک همسری در کشور فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است که بسیاری از خانواده‌ها را مجبور می کند کودکان خود را به بهانه ازدواج کودک همسری: فروش کودکان به خاطر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی […]

zanaan.comتیراندازی پنهانی

خشونت علیه زنان، ارشاد ظالم یا مظلوم

خشونت علیه زنان شنیع‌ترین شکل نقض حقوق انسان‌ها و هدم انسانیت است. در تعریف حقوقی،‌ خشونت علیه زنان شامل هرگونه اقدام یا رفتاری می شود که ممکن است باعث مرگ و یا صدمات فیزیکی،‌ روانی و یا جنسی زنان شود خشونت علیه زنان، ارشاد ظالم یا مظلوم […]

سهم ۹۶ درصدی زنان از معاینات«همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی»

بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه مدعیان همسرآزاری جسمی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنان مدعی همسرآزاری جسمی معطوف می شود و سهم مردان در این بین چهار سهم ۹۶ درصدی زنان از معاینات«همسرآزاری جسمی» پزشکی قانونی» […]

zanaan.com ازدواج‌ها و طلاق‌ها

بیشترین ازدواج‌ها و طلاق‌ها در ایران مربوط به کدام سنین است؟

بنابر آمار منتشره مرکز آمار ایران، در ۹ ماه نخست سال ۹۹ همانند سال ۹۸ بیشترین ازدواج‌ها در ۲۰ تا ۲۹ سال و بیشترین طلاق‌ها در ۳۰ تا ۳۹ سال برای زنان و مردان در کشور به ثبت رسیده است. بیشترین ازدواج‌ها و طلاق‌ها در ایران مربوط به کدام سنین است؟ […]

zanaan.com نرخ بیکاری زنان

افزایش نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۲۷.۸ درصد

بر اساس آمار منتشره مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری زنان جوان ۱۸ تا ۳۵ ساله با ۳.۵ درصد رشد نسبت به بهار سال گذشته به ۲۷.۸ درصد در بهار ۱۴۰۰ رسیده است. سایت زنان: مطابق با آمار منتشره مرکز آمار افزایش نرخ بیکاری زنان ۱۸ تا ۳۵ ساله به ۲۷.۸ درصد […]