zanaan.com مربی خارجی

پیشنهاد حضور مربی خارجی را برای وزنه‌برداران بانوان

نایب رئیس زنان فدراسیون وزنه‌برداری گفت: «محسن بیرانوند» دبیر فدراسیون پیشنهاد حضور مربی خارجی را برای وزنه‌برداران بانوان در ایران به فدراسیون بین‌المللی داده که با آن موافقت شد. سایت زنان: روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره برنامه‌های پیشنهاد حضور مربی خارجی را برای وزنه‌برداران بانوان […]