ادامه مداخلات و حضور روانشناسان در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده متروپل

سرپرست اداره‌کل بهزیستی خوزستان گفت: با توجه به مشکلات روحی، روانی و اجتماعی که برای خانواده‌ها به ویژه زنان و کودکان ایجاد شده، مداخلات روانشناسان و حضور آن‌ها در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده از حادثه متروپل همچنان ادامه خواهد داشت. سایت ادامه مداخلات و حضور روانشناسان در کنار خانواده‌های آسیب‌دیده متروپل […]