شاخص‌های زنان در همسایگی ایران

در این مقاله نگاهی می‌اندازیم به برخی از شاخص‌های فعالیت‌های اجتماعی زنان در خاور‌میانه و شمال آفریقا که به آن منطقه منا هم گفته می‌شود تا ببینیم  آیا مرغ همسایه غاز است یا اینکه ما باید به خود آییم و شاخص‌های زنان در همسایگی ایران […]