zanaan.com توران ولی مراد

چرا معاونت زنان ریاست جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟

یک فعال امور زنان در نامه‌ای به رئیس جمهور گفته است: موضوعات اجتماعی همه موضوعات اجتماعی هستند و نه فقط موضوعات مرتبط با زنان. مسائل مربوط به زنان یکی از آن موارد اجتماعی است و با نادیدن گرفتن مسائل زنان چرا معاونت زنان ریاست جمهور از شورای عالی انقلاب فرهنگی حذف شد؟ […]