zanaan.com بازارچه هنر و تجربه بانوان قزوین

بازارچه هنر و تجربه بانوان قزوین افتتاح شد

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری قزوین گفت: بازارچه هنر و تجربه بانوان قزوینی در فضایی به وسعت حدوداً ۱۵۰۰ مترمربع باهدف حمایت از بانوان توانمند و کارآفرین قزوینی افتتاح‌ شده است. سایت زنان: علیرضا شمسینی در بازارچه هنر و تجربه بانوان قزوین افتتاح شد […]