zanaan.com زمان عقد

زنان به کدام شرایط در زمان عقد توجه کنند؟

سهیل طاهری وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز درباره شروط ضمن عقد اظهار کرد: طبق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد زنان به کدام شرایط در زمان عقد توجه کنند؟ […]