zanaan.com دین مانع توانمندسازی زنان

آیا دین مانع توانمندسازی زنان است؟

زنان نیمی از جمعیت جهان هستند و دستیابی به جهانی سالم و عادلانه بدون مشارکت زنان ممکن نیست. هزاران بار این جمله را به انواع مختلف و در مناسبت‌های متفاوت از زبان بسیاری از مسئولین و کنشگران حوزه زنان شنیده‌ایم. آیا دین مانع توانمندسازی زنان است؟ […]