صفحه اصلی » طرح صیانت

طرح صیانت

zanaan.com محدودسازی فضای مجازی

مکاتبه ابتکار با رئیس مجلس درمورد تبعات محدودسازی فضای مجازی

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: طی مکاتبه ای با رئیس مجلس نسبت به تبعات سیاست های محدودکننده عرصه فضای مجازی برای کسب و کار زنان تلاشگر و کارآفرین هشدار دادیم. سایت زنان: معصومه ابتکار در صفحه مکاتبه ابتکار با رئیس مجلس درمورد تبعات محدودسازی فضای مجازی […]

zanaan.com کمیسیونی ویژه

کدام نمایندگان قرار است در کمیسیون ویژه به طرح ضد اینترنت رای بدهند؟

اعضای کمسیون ویژه هنوز مشخص نشده اند، اما ۱۸ عضو کمیسیون فرهنگی در این باره حتما نظر تاثیرگذاری دارند، کمیسیونی که آن را پایگاه اصلی جبهه پایداری در مجلس می‌دانند و ریاست کمیسیون فرهنگی مرتضی آقاتهرانی دبیرکل سابق جبهه پایداری کدام نمایندگان قرار است در کمیسیون ویژه به طرح ضد اینترنت رای بدهند؟ […]

zanaan.com محدودیت فضای مجازی

اختلاف نظرها در طرح صیانت از فضای مجازی

طرح صیانت از فضای مجازی، یکی از جنجالی‌ترین طرح‌هایی است که در چند ماه اخیر در مجلس مطرح شد، این طرح که بدون شک محدودیت فضای مجازی را به همراه خواهد داشت به مذاق مردم خوش نیامده و با واکنش‌های‌ اختلاف نظرها در طرح صیانت از فضای مجازی […]

zanaan.com حقوق کاربران در فضای مجازی

طرح صیانت و دل نگرانی‌های زنان سرپرست خانوار

طرح ۳۷ ماده‌ای “حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” موسوم به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی همان چیزی است که این روزها اغلب دارندگان کسب‌وکار بر بستر فضای مجازی از جمله زنان و طرح صیانت و دل نگرانی‌های زنان سرپرست خانوار […]