zanaan.com روز جهانی منع خشونت علیه زنان

بیانیه شورای بازنشستگان ایران به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان

اگر ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان با قتل خواهران میرابل در مبارزه سیاسی آنان بر علیه دیکتاتوری دومینیکن رقم خورده، میرابل های ایرانی، امروزه با شجاعتی تحسین آمیز در زندان و بیرون از زندان در اعتراضات بیانیه شورای بازنشستگان ایران به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان […]