صفحه اصلی » زنجان

زنجان

بیش از ۲ هزار تماس با خط ۱۲۳ اورژانس خدمات اجتماعی زنجان

مدیرکل بهزیستی استان زنجان، خشونت جسمی، جنسی، روانی وکلامی، محدودیت و محرومیت را از مصادیق خشونت معرفی کرد و گفت: خانه امن بهزیستی از ابتدای سال ۵۵ زن خشونت دیده یا در معرض خشونت را پناه داده است. سایت زنان: بیش از ۲ هزار تماس با خط ۱۲۳ اورژانس خدمات اجتماعی زنجان […]

zanaan.com توجه ویژه به مسائل حوزه زنان

لزوم توجه ویژه به مسائل حوزه زنان و خانواده

فعال حوزه زنان و خانواده در زنجان گفت: مشکلات و مسائل مربوط به زنان و خانواده کم نیست و باید به آن توجه ویژه شود. سایت زنان: رضوان آرام‌نیا بعد از ظهر (۲۷ آبان‌ماه) در جلسه دیدار رئیس جمهور با لزوم توجه ویژه به مسائل حوزه زنان و خانواده […]