صفحه اصلی » زنان شاغل

زنان شاغل

مسئله موفقیت و ارتقا شغلی در زنان چگونه اتفاق می افتد ؟

کی از دغدغه‌های مهم این روزهای زنان شهر و کشورم موفقیت در کار و زندگی است و برای دستیابی به این مهم تلاش می‌کنند. سایت زنان: یادداشتی از سورین جهان تیغ: این را می‌دانیم زنان شاغل برای موفق شدن باید مسئله موفقیت و ارتقا شغلی در زنان چگونه اتفاق می افتد ؟ […]

zanaan.com قانون کار

قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل

مزایای شغلی تبعیض قائل شدن میان زن و مرد در شرایط کار مساوی در قانون کار ممنوع اعلام شده است. در قوانین ایران نه تنها قائل شدن مزایای کمتر از مردان برای زنان در ازای کار مساوی ممنوع است، بلکه برای زنان کارگر مزایای قوانین و مقررات مربوط به زنان شاغل […]

زنان شاغل شادترند یا زنان خانه‌دار؟

پژوهشگران با بررسی میزان شادکامی و رضایت از زندگی بیش از ۷۰۰ زن شاغل و خانه‌دار دریافتند به طور کل زنان از شادکامی و رضایت از زندگی متوسطی برخوردار هستند و در این زمینه بین زنان شاغل و خانه‌دار تفاوتی زنان شاغل شادترند یا زنان خانه‌دار؟ […]

zanaan.com اخراج نیروی زنان

تأثیر بیماری کرونا بر اشتغال زنان

عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی گفت: بیماری کرونا تأثیر مثبت و تأثیر منفی بر نرخ نیروی کار زنان شاغل در سطح بین‌المللی داشته است. سایت زنان: زهرا فتوره‌چی اظهار کرد: بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی تأثیر بیماری کرونا بر اشتغال زنان […]

zanaan.com  زنان خانه‌دار

زنان خانه‌دار، قالیباف، دانشجو و هنرمند بیمه می‌شوند

مشاور امور زنان و خانواده وزارت کار گفت: در جذب بیمه شدگان جدید زنان خانه‌دار، قالیبافان،  زنان و دختران دانشجو، زنان شاغل در گروه صنایع دستی و بانوان هنرمند، جامعه هدف ما را تشکیل داده اند. سایت زنان:  وحیده نگین زنان خانه‌دار، قالیباف، دانشجو و هنرمند بیمه می‌شوند […]