صفحه اصلی » روز حجاب و عفاف

روز حجاب و عفاف

zanaan.com آپارتاید جنسیتی

آپارتاید جنسیتی

زنان در جامعه سنتی و مردسالار همواره با تبعیض‌های گسترده‌‌ای روبرو بوده‌اند،‌ ولی با نگاهی گذار به چهل سال و اندی گذشته براحتی مشاهده می‌کنیم که تبعیض قانونی و حاکمیتی در مورد زنان تا چه حد روزافزون بوده‌ است. سایت آپارتاید جنسیتی […]

zanaan.com حریم  مروارید

عفاف و حجاب نباید صرفاً به بانوان خلاصه شود

کارشناس مسائل فرهنگی اجتماعی و استاد دانشگاه‌های تهران برخورداری از حریم و خودشناسی را موجب ارزشمندی و رعایت حجاب و عفاف دانست و گفت: معطوف کردن صرف حجاب و عفاف به بانوان اشتباه بوده و باید مردان نیز در این عفاف و حجاب نباید صرفاً به بانوان خلاصه شود […]