مخالفت با تصویب طرح تشکیل سازمان طب اسلامی – ایرانی و سازمان نظام طب مکمل

برخی از رؤسای انجمن‌های علمی کشور در نامه‌ای به رئیس مجلس و وزیر بهداشت، مخالفت خود را با تصویب “طرح تشکیل‌ سازمان‌های طب اسلامی – ایرانی” و “نظام طب مکمل جمهوری اسلامی ایران” اعلام کردند. سایت زنان: اخیراً دو طرحی مخالفت با تصویب طرح تشکیل سازمان طب اسلامی – ایرانی و سازمان نظام طب مکمل […]