zanaan.com دختران مکتب سیدالشهدا(ع)

نقاشی «دختران مکتب سیدالشهدا(ع)» در مشهد مقدس رو نمایی شد

تابلو نقاشی «دختران مکتب سیدالشهدا(ع)» روز گذشته در مشهد مقدس رونمایی شد و در همین مراسم عبدالحمید قدیریان نقاشی خود را به مادران شهدای کابل تقدیم کرد. سایت زنان: یکی از روزهای نیمه دوم اردیبهشت ماه امسال همزمان با 25 نقاشی «دختران مکتب سیدالشهدا(ع)» در مشهد مقدس رو نمایی شد […]