مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی ـ بخش پنجم (عربستان و دبی)

پس از بررسی تاریخچه و موقعیت زنان در چهار کشور همسایه و هم‌مرز در شرق و غرب ایران، در این مقاله، به عربستان سعودی و امارت دبی می‌پردازیم. سایت زنان بررسی می کند:‌ حکومت‌های خانوادگی و قبیله‌ای در این کشورها مقایسه موقعیت زنان در کشورهای اسلامی ـ بخش پنجم (عربستان و دبی) […]