zanaan.com فشارخون بالا زنان

ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی‌تر است

به گفته محققان، فشارخون بالا زنان را در معرض خطر بالاتر زوال عقل قرار می دهد. سایت زنان: در حال حاضر هیچ روش درمانی مؤثری برای زوال عقل وجود ندارد، از این‌رو شناسایی مؤثرترین راه‌ها برای پیشگیری از این بیماری ارتباط فشارخون بالا و زوال عقل در زنان قوی‌تر است […]