zanaan.com دکتر ملیحه عرب

دکتر ملیحه عرب: واکسیناسیون کووید۱۹ برای زنان باردار توصیه می‌شود

یک متخصص زنان و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی درباره واکسن های موجود در ایران و ارجحیت آنها برای زنان باردار گفت: در مورد ارجح بودن واکسن های موجود در ایران برای زنان باردار مطالعه ای وجود دکتر ملیحه عرب: واکسیناسیون کووید۱۹ برای زنان باردار توصیه می‌شود […]