صفحه اصلی » دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

zanaan.com راه‌اندازی دانشکده زن

راه‌اندازی دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران از برنامه این دانشگاه برای راه‌اندازی دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران و با همکاری و حمایت معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری خبر داد. سایت زنان: سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در نشست راه‌اندازی دانشکده زن و خانواده در دانشگاه تهران […]

مشکلات و دغدغه‌های دختران و بانوان دانشگاهی

نشستی با حضور مشاوران امور بانوان و خانواده نیمی از دانشگاه‌های تهران در محل معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم برگزار شد. سایت زنان: در این نشست، مشاوران رؤسای دانشگاه‌های تهران، شریف، الزهرا (س)، تربیت مدرس و خواجه نصیر حضور داشتند مشکلات و دغدغه‌های دختران و بانوان دانشگاهی […]

zanaan.com شبکه زنان کارآفرین

برنامه‌ریزی برای ارتقاء و توسعه نقش زنان در دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران، تشکیل شبکه زنان کارآفرین دانشگاه تهران را برای گسترش حوزه فعالیت‌های بانوان دانشگاهی ضروری دانست و گفت: بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های بانوان دانشگاه تهران تشکیل شود. سایت زنان: دکتر سید محمد مقیمی در نشستی با منتخب از بانوان برنامه‌ریزی برای ارتقاء و توسعه نقش زنان در دانشگاه تهران […]