صفحه اصلی » دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع)

دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع)

zanaan.com مسئله‌مندی مسائل زنان

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان برگزار می‌شود

چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» به همت دپارتمان زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) برگزار می‌شود. سایت زنان: چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی «مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن» چهارمین جلسه از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان برگزار می‌شود […]

معیار تقسیم ارث در اسلام جنسیتی نیست

سومین جلسه از سلسله نشست‌های علمی با محوریت مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدهای رویاروی آن  و با موضوع «زن در مکتب اهل بیت» به همت دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین المللی اهل بیت (ع) برگزار شد. سایت زنان: در این معیار تقسیم ارث در اسلام جنسیتی نیست […]

نشست علمی «زن در حدیث اهل بیت علیهم‌السلام» برگزار می‌شود

دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان دانشگاه اهل بیت علیهم السلام با موضوع زن در روایات و احادیث برگزار می‌شود. سایت زنان: دومین نشست از سلسله نشست‌های علمی دپارتمان زنان دانشگاه اهل بیت علیهم السلام با موضوع زن نشست علمی «زن در حدیث اهل بیت علیهم‌السلام» برگزار می‌شود […]

نشست‌های علمی با محوریت مسئله‌مندی مسائل زنان برگزار می‌شود

سلسله نشست‌های علمی با محوریت مسئله‌مندی مسائل زنان، فرصت‌ها و تهدیدها به همت دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت(ع) برگزار می‌شود. سایت زنان: دپارتمان مطالعات زنان دانشگاه بین‌المللی اهل بیت علیهم السلام اقدام به برگزاری «نشست‌های علمی با محوریت نشست‌های علمی با محوریت مسئله‌مندی مسائل زنان برگزار می‌شود […]