zanaan.com حجاب زنان مسلمان

ترکیه رای دادگاه اروپا علیه حجاب زنان مسلمان را محکوم کرد

در پی تصویب قانون منع حجاب در محل کار توسط دادگاه اروپا، وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای این اقدام اروپا را محکوم کرده و آن را ناقض اصول آزادی مذهب و تسامح در قبال مسلمانان دانست. سایت زنان: در ترکیه رای دادگاه اروپا علیه حجاب زنان مسلمان را محکوم کرد […]