zanaan.com دختران چادری

چرا برخی از دختران چادری را به حوزه امتحانی کنکور راه ندادند؟

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه به موضوع جلوگیری از ورود برخی داوطلبان چادری به آزمون کنکور ورود کرد. سایت زنان: شهرام کرمی در این باره اظهار داشت: اخیرا گزارشهایی به دادسرای کرمانشاه واصل شد مبنی براینکه در برخی حوزه‌های چرا برخی از دختران چادری را به حوزه امتحانی کنکور راه ندادند؟ […]