zanaan.com خانوارهای زن سرپرست

خراسان شمالی رتبه نهم کشوری را در ارتباط با داشتن خانوارهای زن سرپرست دارد

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی گفت: ۱۳ درصد از خانواده‌های این استان توسط زنان سرپرست خانوار هدایت می شوند.  سایت زنان: ملیحه یغمایی در نشست صمیمی استاندار با بانوان فرهیخته استان که ۱۲ بهمن ماه در محل خراسان شمالی رتبه نهم کشوری را در ارتباط با داشتن خانوارهای زن سرپرست دارد […]