zanaan.com بانوی طلبه

طلبه خیّرجوان؛ فاتح قلبهادرکویرسوزان ریگان + فیلم

بانوی طلبه ریگانی در اوج محرومیت خود و مشکلات زندگی، طالب زدودن غبار غم از چهره محرمان است. سایت زنان: خانم زهرا حسینی زاده ، این بانوی طلبه جوان که در روستایی محروم از توابع شهرستان ریگان توانسته، آوای همدلی طلبه خیّرجوان؛ فاتح قلبهادرکویرسوزان ریگان + فیلم […]