zanaan.com خانم دکتر ثقفی

چرا مملکت را تعطیل نمی کنید + صوت

صدای خانم دکتر ثقفی استاد گروه زنان و مدیر گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد که در حال گریه از مردم و مسوولان التماس می کند و می گوید فاجعه عظیم انسانی در پیش است. سایت زنان: خانم دکتر ثقفی چرا مملکت را تعطیل نمی کنید + صوت […]