گفت‌وگو با بازیگر زنی که یک موتورسوار حرفه‌ای است!

حوریه مقدم می‌گوید به خاطر هیجان و از آنجا که سر نترسی داشته سراغ موتورسواری کراس رفته و حالا به صورت حرفه‌ای دنبالش می‌کند. سایت زنان: موتورسواری کراس رشته‌ای است که کمتر زنان به سراغ آن می‌روند و حتی ممکن گفت‌وگو با بازیگر زنی که یک موتورسوار حرفه‌ای است! […]