آشنایی با موضوع حق خروج از کشور زوجه در شرط ضمن عقد

ناگفته نماند، بعضی از دفاتر اسناد رسمی با استناد به اینکه مدت اعتبار هر گذرنامه پنج سال است، از تنظیم وکالتنامه بلاعزل مرد به همسر خود برای خروج از کشور، بدون محدودیت زمانی خودداری کرده و اعلام میکنند که اجازه آشنایی با موضوع حق خروج از کشور زوجه در شرط ضمن عقد […]