صفحه اصلی » حقوق زن

حقوق زن

کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند که جایگاه زنان را تنزل داده و کم‌ارزش می‌کنند و بعد با اسامی مختلف و از تریبون‌های گوناگون مدعی دفاع از زنان کسانی به نام دفاع از حقوق زن بیشترین ضربه را به زنان می‌زنند […]

zanaan.com هویت زن در اسلام

هویت زن در اسلام و غرب ۳/حقوق زن در اسلام بر اساس غایات غربی ارزیابی نمی‌شود

شخصیت و حقوق زن در اسلام، بر اساس غایات و شاخص‌های غربی ارزیابی نمی‌شود لکن بر اساس قرائتی ویژه از رویکرد غایت‌گرایانه قابل دفاع است. سایت زنان: شناخت شخصیت زن از دیدگاه اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مسئله هویت زن در اسلام و غرب ۳/حقوق زن در اسلام بر اساس غایات غربی ارزیابی نمی‌شود […]