طالبان وظایف انکارناپذیری در مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق زنان دارد

وزیر خارجه ایران در دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرد: طالبان به‌عنوان جریان حاکم در افغانستان وظایف انکارناپذیری در تأمین امنیت و مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق گروه‌های مختلف ازجمله زنان، تأمین ضروریات زندگی برای شهروندان افغانستان، طالبان وظایف انکارناپذیری در مبارزه با تروریسم و رعایت حقوق زنان دارد […]