انتقاد محمدیاری از استفاده نشدن از ظرفیت بانوان در کابینه

نماینده توالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی از استفاده نشدن از ظرفیت بانوان در کابینه دولت سیزدهم انتقاد کرد. سایت زنان: حسن محمدیاری در جلسه علنی صبح امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی و به عنوان مخالف برنامه پیشنهادی دولت انتقاد محمدیاری از استفاده نشدن از ظرفیت بانوان در کابینه […]