صفحه اصلی » حجاب

حجاب

zanaan.com آپارتاید جنسیتی

آپارتاید جنسیتی

زنان در جامعه سنتی و مردسالار همواره با تبعیض‌های گسترده‌‌ای روبرو بوده‌اند،‌ ولی با نگاهی گذار به چهل سال و اندی گذشته براحتی مشاهده می‌کنیم که تبعیض قانونی و حاکمیتی در مورد زنان تا چه حد روزافزون بوده‌ است. سایت آپارتاید جنسیتی […]

انتقاد جمهوری اسلامی از راه ندادن زنان بدحجاب به مترو در مشهد

اینکه در مشهد دستور صادر شده زنان و دختران بدحجاب را به مترو راه ندهند، با هیچ منطقی منطبق نیست کمااینکه در میان مسئولین اجرائی خود مشهد نیز این دستور با واکنش منفی مواجه شد. سایت زنان: روزنامه جمهوری اسلامی انتقاد جمهوری اسلامی از راه ندادن زنان بدحجاب به مترو در مشهد […]