zanaan.com سهم مدیران زن

افزایش سهم مدیران زن در دوره پنجم مدیریت شهری

معاون برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران گفت: در دوره پنجم مدیریت شهری سهم مدیران زن به ۲۰ درصد افزایش یافت. سایت زنان: حامد مظاهریان امروز در آیین رونمایی از سند شهر و زنان درباره دستورالعمل افزایش سهم مدیران زن در دوره پنجم مدیریت شهری […]