zanaan.com کمیسیون حقوق بشر افغانستان

کمیسیون حقوق بشر افغانستان :طالبان در غزنی مرتکب جنایت جنگی شد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان اعلام کرد، تحقیقات آنها نشان می دهد که طالبان در شهرستان مالستان استان غزنی با کشتن ۲۷ غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی شده اند. سایت زنان: این کمیسیون در گزارشی نوشت که جنگجویان طالبان پس از تسلط کمیسیون حقوق بشر افغانستان :طالبان در غزنی مرتکب جنایت جنگی شد […]