zanaan.com زنان در شرکت‌های دانش بنیان

درآینده مشکلی در زمینه انتخاب زنان برای عالی ترین جایگاه‌ها نخواهیم داشت

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه امروز به طور قاطع می‌توانیم بگوییم که ۲۵ درصد از مدیران توانمند کشور از میان زنان هستند، یادآور شد: این تغییر چهره قابل توجهی که اتفاق افتاده است، فرصت حضور درآینده مشکلی در زمینه انتخاب زنان برای عالی ترین جایگاه‌ها نخواهیم داشت […]