zanaan.com موضوعات ویژه زنان

دعوت برای تولید اثر با موضوعات ویژه زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از هنرمندان و سینماگران برای تولید اثر با موضوعات ویژه زنان و خانواده دعوت کرد. سایت زنان: پایگاه اطلاع رسانی دولت امروز (چهارشنبه) اعلام کرد، انسیه خزعلی در مراسم دیروز اهدای جوایز دعوت برای تولید اثر با موضوعات ویژه زنان و خانواده […]