zanaan.com ۱۰۰ متر زنان

رکورد جدید المپیک برای دو ۱۰۰ متر زنان

رکوردهای المپیک در ماده‌های ۱۰۰ متر زنان و ۴ در ۴۰۰ متر مختلط در مسابقات دو و میدانی المپیک توکیو شکسته شد. سایت زنان: امروز در ماده ۴ در ۴۰۰ متر مختلط، تیم لهستان با زمان سه دقیقه و ۹ رکورد جدید المپیک برای دو ۱۰۰ متر زنان […]