zanaan.com زن ایرانی حاضر در المپیک

آشنایی با ۱۰ زن ایرانی حاضر در المپیک ۲۰۲۰

در المپیک توکیو شاهد حضور بیشترین تعداد زنان ایران در ادوار مختلف این بازی‌ها خواهیم بود که اکثر آنها اولین حضور خود را تجربه می‌کنند. سایت زنان: ۱۰ زن ورزشکار ایرانی موفق شده‌اند سهمیه المپیک توکیو را به دست بیاورند  آشنایی با ۱۰ زن ایرانی حاضر در المپیک ۲۰۲۰ […]