zanaan.com انتخاب مربی مرد

انتخاب مربی مرد برای تیم ملی فوتبال زنان عراق

فدراسیون فوتبال عراق از انتخاب یک مربی سوئدی برای تیم ملی فوتبال زنان این کشور خبر داد. سایت زنان: فدراسیون فوتبال عراق تصمیم گرفت که هدایت نیمکت تیم ملی فوتبال زنان این کشور را به یک مرد واگذار کند. طبق انتخاب مربی مرد برای تیم ملی فوتبال زنان عراق […]