zanaan.com تیم ملی شطرنج دانشجویان

شادی پریدر، سرمربی تیم‌ملی شطرنج دانشجویان شد

شادی پریدر به عنوان سرمربی تیم ملی شطرنج دانشجویان برای حضور در دومین دوره مسابقات شطرنج دانشجویان دانشگاه‌های آسیا انتخاب شد. سایت زنان: بر اساس حکمی از سوی هادی بشیریان، رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، شادی پریدر به عنوان سرمربی شادی پریدر، سرمربی تیم‌ملی شطرنج دانشجویان شد […]